Massale toestroom van Ethereum stakers, wat betekent dit voor de koers?

ETH staking 

Op het Ethereum (ETH) netwerk is de afgelopen weken een record inflow aan ethereum geobserveerd. Zo zetten investeerders ruim $1 miljard aan ETH op staking-protocollen op het netwerk. Het nieuws stemt investeerders enthousiast over de koers, maar wat betekent het eigenlijk voor het Ethereum netwerk? 

Ethereum staking is een veelbesproken onderwerp sinds het netwerk is overgegaan van een Proof of Work (PoW) naar een Proof of Stake (PoS) netwerk. Waar een proof of work netwerk gebruik maakt van zogenoemde miners die het netwerk in stand houden en daarbij ETH munten als beloning krijgen, kunnen op een proof of stake netwerk de gebruikers en stakers hun ETH tokens inzetten om het netwerk te valideren en in ruil voor het formaat van hun stake een percentage daarvan als beloning ontvangen. Bij het overgaan naar ETH 2.0 kwam de introductie van staking op het netwerk, het is hierbij van belang dat veel gebruikers hun tokens staken om het netwerk decentraal en veilig te houden. Daarnaast heeft staking ook een ander voordeel. 

Uit een data rapport van Dune Analytics wordt duidelijk dat er meer dan 570.000 ETH zijn overgeplaatst naar het staking smart contract van het netwerk in de afgelopen week. Dit komt neer op een totale waarde in dollars van ruim $1 miljard. Dit is de grootste toestroom van ETH voor staking doeleinden ooit. Ondertussen werd er ook voor $700 miljoen aan ETH vanuit de staking protocollen gehaald, wat betekent dat er netto ongeveer $300 miljoen aan ETH op het stakingsprotocol is toegevoegd in de afgelopen week. 

Wat is het effect op de ETH koers? 

Staken kan een positief effect hebben op de lange termijn koers van een netwerk. Doordat gebruikers ook crypto vastzetten in een stakingsprotocol daalt de liquiditeit en het beschikbare aanbod van de munten. Bij een gelijkblijvende of stijgende vraag resulteert dit in een toename van de koers. Daarnaast laat het ook zien dat gebruikers overtuigd zijn van het project en dat ze een lange termijn overtuiging hebben in het succes ervan. Gebruikers leveren namelijk liquiditeit en toegankelijkheid in, tot hun munten in ruil voor een periodieke beloning in de vorm van ETH, weer vrij komen. Over het algemeen doen gebruikers dit alleen als ze daadwerkelijk geloven in de toekomst van het netwerk. Met de toename van het aantal stakers op het netwerk wordt Ethereum ondertussen alleen maar decentraler en veiliger.